Tehnologia Konica Minolta, ”prietenoasă” cu mediul înconjurător

Conform politicii companiei, Konica Minolta Business Solutions (UK) Limited își propune să promoveze dezvoltarea durabilă și creșterea profitabilă. Dezvoltarea durabilă necesită elaborarea de prognoze pe termen lung, care să integreze în procesul de dezvoltare efectele locale și regionale ale schimbărilor globale. Periodic trebuie reevaluat procesul de dezvoltare, astfel încât, în funcție de rezultatele științifice, utilizarea resurselor să aibă un minim impact asupra mediului înconjurător.

Konica Minolta integrează în strategia sa de afaceri perspectivele de mediu, economice și sociale, astfel încât activitățile de afaceri sunt implementate în armonie cu mediul înconjurător.

Având în vedere că activitățile companiei Konica Minolta pot avea un impact asupra mediului înconjurător, aceasta este pe deplin angajată să opereze într-o manieră durabilă. În acest mod minimalizează impactul negativ, identifică modalitățile furnizării unor rezultate pozitive în domeniul mediului și îmbunătățește continuu performanțele conform UE.

Pentru a susține acest lucru, s-au făcut următoarele angajamente: identificarea și gestionarea aspectelor de mediu, pentru realizarea protecției mediului și prevenirea poluării. Asigurarea disponibilității suficiente a resurselor este eficientă pentru a pune în aplicare sistemul companiei Konica Minolta de management de mediu.

Prin informare, formare și investigare, Konica Minolta raportează, apoi acționează asupra tuturor incidentelor în ceea ce privește protecția mediului. Gestionarea eficientă a deșeurilor, monitorizarea și performanța de mediu, furnizarea de produse, servicii și soluții, toate acestea menite să ajute clienții Konica Minolta să își atingă propriile obiective de sustenabilitate.

Eficacitatea sistemelor Konica Minolta este revizuită periodic, identificând astfel în timp util domeniile ce necesită îmbunătățiri, respectându-se totodată cerințele ISO 14001: 2015.

Konica Minolta este susținută de ECO Vision 2050, strategie care vizează: durata ciclului de viață al produsului este de 80% până în 2050, față de nivelurile din 2005.

Promovarea eficienței resurselor, reutilizării și reciclării, restaurarea biodiversității, politică ce acoperă Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd și toate filialele relevante. Acest sistem este aplicabil tuturor colegilor, partenerilor, furnizorilor, clienții și contractorii aferenți activităților de afaceri, produse sau servicii. Mediul înconjurător și durabilitatea sunt promovate activ în cadrul companiei Konica Minolta, politică ce este la dispoziția tuturor părților interesate. Echipa de Leadership subscrie personal la această politică și îi angajează pe toți partenerii companiei să contribuie la punerea ei în aplicare.

NS Copiers susține problema reciclării şi conservării resurselor. Conform viziunii NS Copiers, reciclarea materialelor care nu mai sunt sau nu mai pot fi utilizate este o chestiune importantă care trebuie aplicată, deoarece acestea pot fi reutilizate pentru construirea de obiecte noi, utile, de actualitate, folosind tehnologii de ultimă generaţie.

NS Copiers, funizor de echipamente Konica Minolta, susține aplicarea metodelor de conservare a resurselor şi a păstrării unei planete curate, se implică în implementarea unor tehnologii verzi, prin care să poată lupta împotriva ameninţărilor care afectează mediul înconjurător.